Peníze

Uvažujete o půjčce?

Nikdo na světě nepřežije sám o sobě. A nejen že nepřežije, ale ani by si neužil dny, jež by mu zbývaly, kdyby na světě sám byl. Protože máme my lidé spoustu nejrůznějších potřeb, při jejichž uspokojování jsme odkázáni na pomoc ostatních, s nimiž se nedokážeme vypořádat sami. Jen si zkuste představit, kolik je věcí, jež používáte a jež byste si sami nedokázali nikdy zhotovit, kolik je toho, v čem jste odkázáni na služby poskytované vám těmi druhými.

A aby byl někdo ochoten ostatním nějak posloužit, musí mít záruku, že se i jemu dostane adekvátní satisfakce, tedy že za to, co nabídne ostatním, nabídnou ostatní pro změnu něco atraktivního jemu.

mince v truhličce

A aby byla taková vzájemná pomoc férová, jsou zapotřebí finanční prostředky, jimiž se oceňuje to, co člověk udělá pro ostatní někde ve své práci, a to, co naopak nabízejí ti ostatní.

Jenže zatímco je toto logické a zdánlivě jednoduché, jde ve skutečnosti o dost složitý systém, který nikomu nezaručuje, že si každý vždy přijde na tolik peněz, aby s nimi všechny svoje potřeby uspokojil. Ne každá práce je finančně ohodnocována natolik dobře, aby si za to člověk pořídil to, co by rád měl.

indické bankovky

A když se tedy někomu peněz nedostává? Pak se dá využít i finanční pomoc zvaná univerzálně půjčka. Člověk, který v určitém období postrádá nějaké peníze, si je může někde půjčit, s tím, že je vrátí, až si zase v budoucnu nějaké vydělá.

Ovšem dosáhnu na každou půjčku, kdykoliv se mi zlíbí? Pochopitelně nikoliv. Půjčky se poskytují jen bonitním žadatelům, a mezi ty já stejně jako vy nemusíme patřit. A tak je určitě dobře, že já stejně jako vy dosáhnu na hypotéku od nebankovní společnosti, když je půjčky zapotřebí. Protože taková nebankovní hypotéka je daleko snáze získatelná než jiné nabídky, a to díky odlišné záruce za řádné splácení.

A taková nebankovní hypotéka už tedy pomohla mnoha lidem. Jimž by možná nikdo jiný žádné peníze nesvěřil.