Zdraví

Šířit informace letákem je účinné

Uvědomujete si, že propagace firmy je velmi podstatná záležitost? Že nedostatečnou propagací mohou Vaše kvalitní produkty zapadnout do šedi nezájmu zákazníků a klientů? Jak ji provádíte? Využívá vaše marketingové oddělení dostatečnou, ale také účinnou propagaci Vašich produktů?
Nakonec to všechno poznáte ve svých účetních knihách, ale také výsledkem návštěvnosti webových stránek, nebo kamenných obchodů.
Pokud ale nejste spokojeni s obchodními výsledky, a domníváte se, že Vaše předpoklady a odhady se nevyplňují, zařaďte do svého marketingového plánu také levný tisk letáků.

A jakým způsobem je dostanete ke svým zákazníkům? Možností je plno:
· přiložte je ke každému nákupu
· nechte je roznášet doručovatelem přímo do domu
· využijte prezentačních trhů
· vyšlete někoho do ulic, abyste kolemjdoucí podarovali.
To by bylo, aby se Vaše odhady brzy nesplnily!

Nezapomeňte na strukturu textu a provedení

Samozřejmě, že nestačí jen ledabylá informace vytištěná na nějakém kusu papíru! I informace na letáku musí obsahovat určitou posloupnost a zásady.
A papír? Ten musíte také vhodně zvolit.
Takže si ujasněte správný postup:

1. Vyberte firmu, která Vás zaujme:
· cenovými podmínkami,
· dodacími podmínkami,
· nabídkou typů letáků.
2. Připravte si věcný, trefný text, abyste zákazníka zaujali.
3. Zadejte vybrané firmě zakázku.
4. Vždycky jednejte včas, aby Vás netlačil termín.

Také nikdy nezapomeňte na cílovou skupinu, kterou letákem chcete oslovit. Je skutečně rozdíl oslovovat děti, nebo dospělé. Dokonce i ženy a muže. A nakonec i rozdílnost věku musíte brát v potaz, abyste dobře zvolili text a celkové zaměření Vašich informací.
Ale tyto drobné, leč poměrně důležité zásady ovládá stoprocentně Váš marketingový tým!