Nezařazené

Psychosomatika – o co se jedná?

Příroda vytvořila naše tělo jako jeden z nejdokonaleji fungujících strojů. Všechno má své místo, všechno do sebe perfektně zapadá. Ani po generace výzkumu a hledání odpovědí jsme ještě zdaleka neobjevili všechno. Mozek, jeden z nejdůležitějších orgánů, je jednou z největších záhad našeho těla. Skládá se z mnoha buněk odlišných funkcí, náš pohled na něj zaměříme tedy objektivním směrem.

mozek

Cokoliv, co se v našem těle děje, je okamžitě formou impulzů vedeno dostředivou dráhou do centrálního nervového systému a tam dále zpracováno. Uvedeme příklad – pokud se někdo dotkne vaší ruky, tato informace je ihned převzata hypothalamem a přichází instinktivní reakce. Mozkové buňky reagují na impulzy s ohledem na představu vytvořenou v mozečku. Pokud je osoba, která se vás dotkla, pro vás nějakým způsobem důležitá, zareagujete přátelsky a vlídně. To jen díky tomu, že dojmy, které máte pro danou osobu již vytvořené, máte uložené v zadním mozku. V případě, že ve vás daná osoba vyvolává spíš opačné pocity, odpovíte nepřátelsky, možná i agresivně. Nervový systém reaguje na okolní podněty velice rychle, mozek potřebuje pouze několik mikrosekund, aby vyřešil danou situaci. To je samo o sobě důkazem, že mezi tělem a myslí existuje velice úzký vztah. Vaše myšlenky jsou vaše činy, tělo nikdy nereaguje na nic jiného než pouze na to, co mu říká vaše mysl. To znamená, že cokoliv afektuje vaše tělo, má nějakou odpověď i v mentální rovině, což je třeba pochopit i ve vztahu k nemocem a zdraví.

neurony

Pokud chcete zjistit původ svých nemocí a problémů, hledejte sami v sobě. Existuje mnoho různých článků a rad, jak se s nimi vypořádat, třeba i v případech hubnutí – .

Stres, psychické trauma, to vše má za následek oslabení organismu a připravuje živnou půdu pro různá onemocnění. Meditace, hudba, zpěv, různé formy cvičení, nalezení vlastního klidu – to všechno je důležité v propojení vašeho těla a vaší mysli a pokud budete o oboje správně pečovat, pravděpodobně se dožijete mnohem vyššího věku.