Nezařazené

Augustin

Každý věřící (nejen katolický) ví, žeAugustin byl světec. Někteří vědí, že to byl také významný antický filozof. Rozhodně stojí za to, abyste se s tímto významným mužem alespoň imaginárně seznámili.
Kdo byl Augustin? Intelektuál z dobré rodiny, který miloval život. Byl dcerou svaté Moniky a patricie (šlechtice). Odmítl se oženit se ženou, kterou mu určili za manželku a raději žil s hetérou, což je starověké označení pro prostitutku. Dokonce s ní zplodil i dítě. Po studiu vyučoval řečnictví. Jako filozof toužil ovšem po hlubokém poznání.  Proto se stává členem manichejské sekty, ve které vydržel skoro celé desetiletí.
 vitráže oken

Významný bod zlomu

Augustinova matka zbožná svatá Monika těžce nesla, že její syn se tak nevydařil. Syn, který si užívá života, není taková hanba, jako syn, který se dal na duchovní scestí. Naštěstí se Augustin setkal díky matce s milánským biskupem svatým Ambrožem, což představovalo pro mladého muže bod zlomu. Je zásluhou svatého Ambrože, že Augustin prožívá konverzi.
oblouk nad dveřmi
Ambrož má sen strávit celý život v ústraní kláštera a věnovat se jen rozjímavému způsobu života. Okolnosti tomu však chtěli, že Augustin byl nucen přijmout biskupskou berlu v Hippo Regiu. V těch dobách biskupská mitra rozhodně neměla ten lesk co nyní. Naopak. Augustin se nechtěl stát biskupem, byli jako křesťan především intelektuálem, ale přesto projevil poslušnost a stal se služebníkem. Uvědomuje si, že smysl našeho života není v tom, abychom vyhledávali způsob života, který by nám byl příjemný, ale abychom hledali své místo tam, kde můžeme být užiteční.
barevné okno
Augustin je i navzdory službě aktivní spisovatel a církev ho nazvala církevním otcem. Nejslavnější jeho dílo je Vyznání, které dodnes patří mezi nejčtenější díla světové literatury. Je obdivován i jako filozof a to nikoli jen věřícími lidi.