Www

Registr nemusí být problém

Mnozí z těch, komu kdy bylo někdy ouvej z důvodu nedostatku financí, už dobře vědí z vlastní zkušenosti, že jsou nízké příjmy a záznamy v registrech dlužníků zpravidla nepřekonatelnou překážkou, bránící v získání půjčky v bance. Když se zkrátka někdo pokusí půjčit si v bance peníze, jako první se tam zahloubají právě nad tímto, a jakmile shledají, že vše není takové, jak by si to představovali, bez diskuse žádost zamítají. Prostě mají své regule a nikomu, kdo v nich neobstojí, nevyhoví.

měna

A co si má potom počít člověk, který už má nějaký záznam právě v registru dlužníků? I kdyby měl všechny gumy světa, nedokáže ho vymazat, i kdyby se po kolenou plazil, nebude mu předčasně milosrdně odpuštěno těmi, kdo ho tam zanesli.

A když ty peníze přesto potřebuje?
Pak není vyhnutí a musí se obrátit někam jinam. Někam, kde ho to, co bankám vadí, nedeklasuje, kde je navzdory tomu považován a priori za slušného člověka s těmi nejčistšími úmysly. To znamená na nebankovní sektor, kde si může zažádat dejme tomu o něco jako nebankovní hypotéka bez registru.
Jistě, ani zde se nerozdávají peníze všem a za všech okolností na potkání, i zde existují pravidla, podle nichž se je nutno řídit, ovšem tato jsou daleko benevolentnější. A to, co by jednomu v bance neprošlo, mu zde může projít vcelku hladce.

peněženka

Předně je třeba vzít v potaz, že je tento finanční produkt určen podnikatelům a firmám, respektive osobám samostatně výdělečně činným, a je určen na financování firemních potřeb.
Mezi přednosti nebankovní hypotéky patří to, že se nevyžaduje striktně dostatečně líbivé daňové přiznání a že ani záznam v registrech nemusí představovat problém. Případné riziko související s půjčením peněz ne až tak spolehlivě vyhlížejícím klientům je tu kompenzováno nezbytnou zástavou jejich nemovitosti, přičemž půjčka dosahuje nanejvýš sedmdesáti procent ceny takové nemovitosti. A je-li tato nutnost uspokojena, už se vše ve značné míře přizpůsobuje potřebám žadatele; ať už jde o délku splatnosti, výši splátek a také úroků. A půjčené peníze pak také lze použít na cokoliv.
Takže registr nemusí být problémem. Pokud člověk ví, kde hledat. A to už teď víte i vy.