Nezařazené

Ušetříme tříděním odpadu?

Třídění odpadu – pro většinu z nás naprostá samozřejmost, pro mileniály dokonce nezbytnost snížit ekostopu, neboť pro-ekologické smýšlení zaujímá jednu z nejvyšších příček na jejich stupnici hodnot. Je však toto ekologické chování také ekonomické?
Jednou z možných cest udržitelného způsobu nakládání s odpady je zavedení komplexního systému třídění komunálního odpadu s motivačními prvky. Tento systém nabízí spravedlivý a pohodlný způsob zacházení s domácím odpadem. Princip spočívá ve sbírání ekobodů za třídění, což následně ovlivní výši poplatků za odvoz odpadu.
nerecyklovatelný odpad
Ten, kdo se nenamáhá třídit, bude mít vyšší sazby za likvidaci odpadu. Tady se nám ekologické chování promítne do rodinných financí. Můžeme tak ročně ušetřit až 70 % nákladů za likvidaci odpadu. Snížení ročního poplatku za likvidaci odpadu jako odměna za enviromentální chování je velkou motivací zvláště pro lidi, kterým vadí nespravedlivý přístup úřadů a rovnostářské platby nezohledňující naše uvědomělé jednání.
popelnice na recyklaci
Sympatická je možnost pohodlného třídění doma, do pytlů nebo barevných kontejnerů. Odpadá nezbytnost tahat pytle s odpadem ke vzdáleným kontejnerům, což mnohým spoluobčanům slouží jako výmluva, proč se separování odpadu vyhnout. Svoz je organizován obcí stejně jako odvoz běžného komunálního odpadu.
A za co všechno můžete získat ekobody?
Systém vás odmění také za efektivní třídění, tj. za maximální vytěžování popelnic nebo pytlů, aby svoz byl ekonomicky výhodný a současně se snížil dopad dopravy na životní prostředí. Odměna vás čeká také třeba za zpracování biologického odpadu kompostováním nebo za minimalizací odpadků v domácnosti ekologicky uvědomělým nakupováním či darováním starých věcí.
plastový odpad
Systém odpadového hospodářství, do něhož se už zapojilo více než sto obcí, občanům ušetřil na poplatcích 100 milionů korun a snížil produkci směsného odpadu v obcích až o 60 %. Tahle čísla stojí za zamyšlení.