Nezařazené

Naše škola je kvalitním startovním polem pro Vaši kariéru


StÅ™ední Å¡kola Pardubice je místem, kde Vás teoretickými a také praktickými znalostmi vybaví pedagogové, kteří mají letité zkuÅ¡enosti a prvotřídní kvalifikaci. Také technické zázemí, které zabezpeÄují Å¡piÄková zařízení ze svÄ›ta informaÄních a komunikaÄních technologií, se na získání VaÅ¡eho exkluzivního vzdÄ›lávání podÄ›lí velkou mÄ›rou. StÅ™ední Å¡kola PardubicezaruÄuje bohatým výbÄ›rem oborů pro chlapce i dívky, že si v souvislosti s konaným pÅ™ijímacím řízením do denního, dálkového nebo nástavbového studia svůj šálek kávy vybere každý zájemce o efektivní vzdÄ›lání v oblasti potravinářství a služeb.

Ideální zázemí na renomované škole

StÅ™ední Å¡kola Pardubice nastavuje efektivnÄ› studijní program, tak, aby Vám bylo zaruÄeno, že VaÅ¡e plány založit si vlastní firmu dotáhnete do úspěšného konce, který bude zaÄátkem Vaší kariéry. PÅ™idejte se ke Å¡Å¥astným a spokojeným absolventům vzdÄ›lávací instituce, která příjemnými aktivitami, které nejen vzdÄ›lávají, ale také studenty baví, rozvíjí pÅ™irozené umÄ›ní a talent pracovat v profesi pracovníka mlýna, pekárny, cukrárny, perníkárny, kavárny, restaurace, obchodu Äi jiné provozovny.