Nezařazené

Práce a brigáda?

Stále více lidí si shání přivýdělek ke svému stálému zaměstnání. Není tedy výjimkou, že mají dvě i více prací, či ke svému hlavnímu pracovnímu poměru třeba ještě podnikají. Jaká jsou pravidla těchto přivýdělků, brigád či živností?
Ten, kdo je zaměstnán na hlavní pracovní poměr, tedy na základě pracovní smlouvy, ať už na dobu určitou či neurčitou, může si přivydělat u svého, nebo jiného zaměstnavatele také formou dohody.
potřeby elektrikáře
Možnosti jsou následující:
ü  Dohoda o provedení práce– jedná se o vedlejší pracovní poměr, kdy osoba, která je takto zaměstnána může za kalendářní rok u jednoho zaměstnavatele pracovat v maximálním rozsahu 300 hodin. V případě, kdy měsíční výdělek nepřesáhne deset tisíc korun, pak je srážena pouze patnáctiprocentní daň. V opačném případě je potřeba provést také odvody na sociální a zdravotní pojištění. Výpověď dohody může proběhnout ze strany zaměstnance i zaměstnavatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta je pak patnáctidenní. Jedna osoba může mít tento typ dohody uzavřený i s více zaměstnavateli, vždy za zákonem stanovených podmínek.
ruční práce
ü  Dohoda o pracovní činnosti– jedná se o typ vedlejšího pracovního poměru, který není ohraničen množstvím hodin za rok, může se tak jednat o dlouhodobou spolupráci, avšak pracovní doba nesmí činit více, než dvacet odpracovaných hodin týdně. Jedná se tedy o zhruba čtyři hodiny denně. Z dohody o provedení práce jsou kromě daní odváděny i zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Pouze, je-li příjem nižší, než 2 500 Kč, je od odvodu osvobozen. Výpověď této dohody je také možná jak ze strany zaměstnavatele, tak zaměstnance a také zde činí výpovědní lhůta patnáct dní.
Kromě těchto vedlejších pracovních poměrů může mít člověk uzavřen i další pracovní poměr hlavní. Záleží pouze na něm, zda zvládne dva plné pracovní úvazky.
Možné je také při zaměstnání podnikat, a to formou vedlejší výdělečné činnosti. Není proto problém založit si živnost a přijít k nějaké koruně i tímto způsobem. Vždy je však potřeba dávat si pozor na zákonné podmínky a nevykonávat bez souhlasu zaměstnavatele práci stejného charakteru.