Nezařazené

Mikuláš Koperník – muž mnoha profesí

Některá jména z naší i světové historie nám natolik uvízla v paměti, že je tam určitě budeme nosit i v dobách, kdy na nás bude útočit Alzheimerova choroba. Jedním z takových jmen je Mikuláš Koperník.
§  Ačkoliv jeho jméno zní celkem česky, pochází ze sousedního Polska.
§  Když roku 1473 přišel na svět, určitě nikdo netušil, že se právě narodil jeden z mužů, který změní myšlení světa.
socha mikuláše koperníka
Ve svých osmnácti letech se nechává zapsat na krakovskou Akademii. Právě tady začíná Mikuláš pochybovat o správnosti teorie o nehybnosti Země. Po zdárném ukončení studia odchází na právnickou fakultu do Boloni. I toto studium úspěšně dokončí a rozhodne se absolvovat ještě jednu vysokou školu. V Padově dostuduje coby lékař a získává právo provádět lékařskou praxi.

Nejdůležitější poznatky

Po studiích se Mikuláš stává sekretářem a lékařem biskupa warminského, který je jeho strýcem. Právě tady sepisuje dílko, které nazývá „Malý komentář.“
§  V něm poprvé uvádí revoluční myšlenku o pohybu naší planety.
Hlavními Koperníkovými myšlenkami jsou:
1)    Země není středem světa, je součástí oběhového kruhu Měsíce.
2)    Všechny oběhové kruhy obklopují Slunce.
3)    Pokud bychom měli porovnat vzdálenost mezi Sluncem a Zemí, pak by byla oproti výšce hvězd nepatrná.
4)    Země není statickou planetou – otáčí se kolem Slunce tak, jako každá jiná planeta.
sluneční soustava
Kolem osoby Mikuláše Koperníka se objevuje jedna záhada.Tento vzdělaný muž se zabývá i kartografií. Chtěl zmapovat území Warmie – historická oblast v nížině u Viselského zálivu. Mapa se ale nedochovala. O existenci mapy věděl nastupující biskup, který byl podle některých zpráv agentem ve službách nepřátelského řádu. Tento muž měl údajně za úkol mapu ukrást. To se mu ale podle všeho nepodařilo. Přesto je mapa nenávratně ztracena. Záhadou je, kam tedy mohla zmizet. Objeví se ještě někdy?